Общая информация
Обо мне

V blízkosti Bratislavy žijúca inštruktorka. Čchi-kungu sa venuje od roku 2001, kedy absolvovala stupne 4. stupne. Je osobnou žiačkou majstra Xu Mingtanga, zúčastňuje sa sústredení a intenzívnych cvičení na Slovensku aj v zahraničí. Absolvovala tiež liečiteľské kurzy. Pracuje ako tlmočníčka a prekladateľka, venuje sa tiež orientálnej filozofii. Vedie kurzy aj v anglickom jazyku.

Город
]]> Bratislava, Bratislavský Kraj ]]>
Состоит в сообществах