Общая информация
Обо мне

Čchi-kungom sa zaoberá od roku 1996, patrí medzi zakladajúcich členov SAČČ. Od roku 2004 je osobným žiakom majstra. V liečebenej praxi využíva techniky Image Therapy, tonglenu, podľa potreby aj techniky reiky, karuna-ki, filipínskeho liečiteľstva, keltského šamanizmu a duchovného liečenia terapiou odstraňovania príčin chorôb cestovaním do minulých životov.

Состоит в сообществах