Общая информация
Обо мне

Čung-jüan čchi-kungu sa venuje od roku 2003. V roku 2005 absolvoval 2. a 3. stupeň u slovenských inštruktorov a na konci roka aj 4. stupeň s Majstrom Xu Mingtangom. Každoročne od roku 2006 sa zúčastňuje retreatu v Bojniciach s inštruktorom Jegorom Lobusovom z Ruska.

Город
]]> Bratislava, Bratislavský Kraj ]]>
Состоит в сообществах
Инструкторы
Регулярные занятия не найдены.
Семинары
Мероприятия не найдены.