Харьковская областная общественная организация "Ассоциация Чжун Юань Цигун" (Харьков)

Description:

Руководитель: Помазкина Татьяна

Администратор: Белан Оксана
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Мета діяльності Організації:

 • сприяння розвитку, вивченню, розповсюдженню та популяризації у Харкові та Харківській області оздоровчо-розвиваючої системи Чжун Юань Циган та споріднених з нею оздоровчих, спортивних, навчальних систем, а також реалізації завдань Організації;
 • створення умов для освітнього, наукового, культурного і оздоровчого спілкування членів Організації, інструкторів та фахівців системи Чжун Юань Цигун.
  Завдання діяльності Організації:
 • привернути увагу громадськості до системи Чжуан Юань Циган;
 • стати авторитетною постійно діючою громадською організацією й сприяти популяризації у Харкові та Харківській області оздоровчо-розвиваючої системи Чжун Юань Цигун;
 • сприяти підвищенню рівня культури вивчення та застосування членами Організації отриманих знань оздоровчо-розвиваючої системи Чжун Юань Цигун;
 • захищати права членів Організації;
 • представляти інтереси членів Організації у відносинах з третіми особами;
 • створювати умови для проведення лекцій, учбово-практичних семінарів, тренінгів, ділових зустрічей та інших заходів в межах статутних завдань Організації;
 • сприяти організації і проведенню учбових занять та інших заходів Чжун Юань Цигун;
 • встановлювати взаємовідносини з аналогічними об’єднаннями, товариствами та недержавними установами України та за кордоном, приймати участь у вітчизняних та міжнародних семінарах та конференціях з питань Чжун Юань Цигун;
 • здійснювати інформаційний обмін між членами Організації та членами і фахівцями інших українських та закордонних організацій;
 • встановлювати та розвівати відносини с зацікавленими у розповсюдженні школи Чжун Юань Цигун організаціями, клубами, як в Україні, так і за її межами;
 • сприяти розвитку, популяризації та вивченню інших оздоровчих, розвиваючих та бойових напрямків;
 • зберігати та примножувати вічні духовні цінності, що мають стати орієнтиром для майбутніх поколінь;
 • забезпечувати членів Організації методичною літературою, в тому числі тематичними виданнями, рекламними та іміджовими матеріалами;
 • залучати інвестиції для підтримки та фінансування школи Чжун Юань Цигун в Харківській області України;
 • сприяти вирішенню соціальних, культурних, освітніх, наукових та управлінських питань;
 • здійснювати інші завдання, що не суперечить цілям Організації та діючому в Україні законодавству.
Address:
Ukraine, Харьков, Харківська область, пер. Кравцова, 15, Харьковский планетарий
Phone:
8-050-140-27-48
Email:
pomazkina@bk.ru
Club members

Membership type: By request

Map